უკუ ოსმოსი

 უკუ ოსმოსის დანადგარის მეშვეობით შესაძლებელია ფილტრაციის ყველაზე მაღალი დონის მიღწევა, ისეთი მარილების გაცლა, მაგალითად სულფატების, რაც არ ცილდება სხვა ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებით.