დისკური ფილტრი

დისკური ფილტრი

განკუთვნილია მსხვილი და შეწონილი ნაწილაკების ამოღებისთვის.

აღწერა

დისკური ფილტრი წარმოადგენს ერთმანეთზე დადებულ დისკებს, რომელთა შორის დაცულია ნაჭვრეტები 50 მიკრონამდე. შესაძლებელია მრავალმოდულური სისტემის აწყობა. სისტემაში თითოეული მოდულის გარეცხვა შესაძლებელია ავტომატურად, ტაიმერის ან წნევის ცვლილების მეშვეობით.