აქტიური ნახშირის ფილტრი

აქტიური ნახშირის ფილტრი

წარმოადგენს მედია ფილტრის ნაირსახეობას იმ სხვაობით, რომ მასში ჩაყრილია აქტივირებული ნახშირი.

აღწერა

ამ ფილტრის მეშვეობით ხდება უმეტესობა ორგანული დამაბინძურებლების და ქლორის დაკავება, ასევე მოქმედებს წყლის ფერიანობის, სუნის და გემოს შესამცირებლად.   ეს ფილტრი არ ირეცხება, ნახშირის შეცვლა მასში ხდება პერიოდულად, გაბიდვნის ხარისხის მიხედვით.