მედია ფილტრი

მედია ფილტრი

წარმოადგენს დახურულ ავზს, რომელშიც მოთავსებულია სხვადასხვა ფენებად დაწყობილი სხვადასხვა სიწმინდის ქვიშები.

აღწერა

მედია ფილტრში ფენებად დაწყობილი სხვადასხვა სიწმინდის ქვიშები ახდენენ წყალში არსებული მსხვილი და შეწონილი ნაწილაკების დაკავებას. ფილტრი იბიდნება დაკავებული ჭუჭყით დროის განმავლობაში და ამიტომ ავტომატურად ირეცხება.