რკინის ამოღების ფილტრი

რკინის ამოღების ფილტრი

წარმოადგენს მედია ფილტრის ნაირსახეობას.

აღწერა

წარმოადგენს მედია ფილტრის ნაირსახეობას იმ სხვაობით, რომ მასში ჩაყრილია კატალიზატორი, რომელიც აჩქარებს წყალში გახსნილ FeO2 მარილის ჟანგბადთან რეაქციას FeO3 მარილის მისაღებად, რომელიც ადვილად ილექება. ეს ფილტრიც ითხოვს პერიოდულ გამორეცხვას და კატალიზატორის რეგენერაციას. ზოგ შემთხვევაში ფილტრი საჭიროებს დამატებით აერაციის ავზს და კომპრესორს.